Preskoči na vsebino


Misli za vsak dan

SLOMŠKOVE MISLI

"Kaj je krščanska vera? Dar Božji je, nadnaravna luč. Verovati, se pravi za resnico imeti, kar je Bog razodel, apostoli učili in nam katoliška Cerkev verovati veli, naj bo v sv. pismu zapisano ali od ust do ust izročeno."

"Ljubi materin jezik po njegovi ceni! Pazi na jezik preprostega ljudstva, kjer je še pristna slovenščina

 "Luč ugasne, če nima goriva, krepost obnemore, če nima hrane pobožnih vaj. Bratje duhovniki, iz globočine srca vas rotim, molite, molite pogosto , kakor je Gospod zapovedal moliti!"

"Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca!"

SVETA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ DO ZVELIČAVNE NARODOVE OMIKE.

Poromajte na Slomškov grob in molite za njegovo kanonizacijo!
Print Friendly and PDF