Preskoči na vsebino


Kapucinski samostan v Celju

Na željo gledalcev smo obiskali kapucinski samostan v Celju, kjer je za gledalce oddaje Pot–i spregovoril brat dr. Metod Benedik, redni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani.

 

 

Cerkev in kapucinski samostan v Celju sta bila zgrajena na željo in z miloščino vernikov. Temeljni kamen so položili 26. novembra 1609. Ljubljanski škof Hren je posvetil cerkev sv. Ceciliji 14. novembra 1615. Samostan je bil povečan leta 1910, leta 1911 pa so cerkvi dozidali kapele. Leta 1935 je bila dozidana še nova stavba, ki je služila za notranji konvikt. Med drugo svetovno vojno (1941) so Nemci kapucine izgnali in samostan uporabljali za zapor. Po vojni so se kapucini naselili v konviktu, ker je bil samostan že zaseden s strankami. Leta 1947 so bili znova izgnani, naslednje leto pa sta bila samostan in vrt nacionalizirana. Vrnili so se zopet leta 1958 in si v zakristiji uredili stanovanje. 4. septembra 1960 je bila ustanovljena župnija sv. Cecilije. Leta 1986 je bila znova pridobljena stavba notranjega konvikta in leta 1987 v njej pripravljeni novi stanovanjski prostori. Ob koncu leta 1994 je bil samostan denacionaliziran. Zavetnica samostana in cerkve je Sv. Cecilija. Več informacij boste najdli na spletnih straneh:
http://www.cecilija.net

Benedik Metod OFMCap - dr. cerkvene zgodovine; za cerkveno zgodovino; slovenski teolog, kapucin, zgodovinar in pedagog. Leta 1960 je stopil v kapucinski red, študiral teologijo v Ljubljani in bil 1968 posvečen v duhovnika. Leta 1969 je vpisal študij zgodovine Cerkve na papeški univerzi Gregoriani v Rimu in tod doktoriral leta 1973 z disertacijo Die Kapuziner in Slowenien 1600-1750. Keta 1973 je bil imenovan za honorarnega predavatelja na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1976 je bil izvoljen za docenta, 1985 za izrednega in 1990 za rednega profesorja. Od 1988 do 2008 je bil predstojnik Inštituta za zgodovino Cerkve in urednik Inštitutove publikacije Acta Ecclesiastica Sloveniae. V letih 1990-1994 je opravljal službo dekana Teološke fakultete in v tem času je bila fakulteta ponovno vključena v Univerzo. Njegovo osrednje študijsko področje je Cerkev v obdobju katoliške prenove po protestantski reformi in zgodovina kapucinskega reda na Slovenskem. Kot profesor gost, kot sodelavec na simpozijih in kongresih je predaval v Celovcu, Regensburgu, Ittingenu (Švica), Rimu, Zaragozi, Zagrebu, v Benetkah, na Malti, v Gazzadi pri Milanu, v Torinu in v Parizu na Sorboni. Številne študije in prispevke je objavil v Bogoslovnem vestniku, v Acta Ecclesiastica Sloveniae, v zbornikih Slovenske matice, Univerze v Ljubljani, Univerze v Pamploni, mednarodne mariološke akademije v Rimu. Dobri dve desetletji je bil soorganizator Rimskih simpozijev, ki so izšli v vsakoletnih zbornikih (26 zbornikov).

Kot urednik in soavtor je pripravil knjige:

 • Zgodovina Cerkve na Slovenskem (1991);
 • Zgodovina katoliške Cerkve (1999);
 • Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju (2002).

Pripravil je vrsto samostojnih del, med katerimi so najpomembnejša:

 • Obča cerkvena zgodovina (za slušatelje TEOF 1974, 1993, 2009, 2010);
 • Papeži - od Petra do Janeza Pavla II. (1989, dopolnjena izdaja 1996);
 • Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih (1994);
 • Sveto leto (2001);
 • Lambert Ehrlich za slovenski narod (2002);
 • Gospodov dan z Besedo (2005);
 • Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka (2008, dopolnjena izdaja 2009).

Poljudne prispevke je objavljal v domačem tisku. Celoletne rubrike v Družini:

 • Zajemanje iz preteklosti (1975);
 • Jugoslovanske škofije (1976);
 • Mejniki (1981-1984);
 • Sveto leto (1999-2000). celoletne rubrike v Srečanjih;
 • Kapucinski red na Slovenskem (1976);
 • Zgodovina frančiškanskega laiškega gibanja (1977-1978).

Vrsto prispevkov je objavil v Demokraciji.

Zahvaljujemo se vsem bratom kapucinom za sodelovanje v oddaji Pot–i.


Kopiranje oddaj Pot – i brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno!

Vir:  Krščanske TV oddaje POT - I na RKC - uradna stran

Vse pravice pridržane.

Mir in dobro !

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF