Preskoči na vsebino


Župnija Kočevje

Na vašo željo spoštovani prijatelji smo bili v župniji Kočevje. Ozemlje današnje župnije Stara Cerkev je bilo do 1788 razdeljeno med župniji Kočevje in Ribnico.
 


Župnija Kočevje, duhovnik Tone Gnidovec - predvajaj  (trajanje 31 minut)

 

V slovensko ribniško župnijo je spadala Slovenska vas in vas Stara Cerkev s svojo Marijino cerkvijo, ki se ji Ribnica ni hotela odreči, saj v tistem času še ni bilo danes mnogo bolj znane Marijine cerkve pri Novi Štifti. Stara cerkev je postala župnija z odlokom cesarja Jožefa II. z dvornim odlokom 2. decembra 1785. V tem času je še z vso Kočevsko pokrajino spadala v goriško nadškofijo, ki pa jo je papež Pij VI. 8. marca 1788 ukinil. Z isto bulo, s katero je ukinil goriško nadškofijo pa je ljubljansko škofijo povzdignil v nadškofijo in ji dodelil me drugim tudi vse župnije kočevskega dijakonata, med katerimi je poimensko našteta tudi Stara Cerkev. Za prvega župnika je notranjeavstrijska vlada 29. aprila 1788 imenovala Matija Ramorja. Dokument pa je bil naslovljen še na goriški konsistorij, čeprav je dejansko takrat župnija že spadala pod Ljubljano, ki pa je bila takrat še brez nadškofa, ki ga je dobila šele 8. junija 1788. Ta je tega dne prevzel tudi vse na novo dodane župnije, tako da je s tem dnem Stara Cerkev prišla v ljubljansko nadškofijo. V njej je ostala do 7. aprila 2006, ko je papež Benedikt XVI. ustanovil tri nove škofije: Celje, Mursko Soboto in Novo mesto. Po tem odloku spada župnija Stara Cerkev z vso kočevsko dekanijo v škofijo Novo mesto.

Med in po drugi svetovni vojni so bile uničene cerkve v vaseh Beli Kamen, Kleč, Koblarji, Mala Gora, Mlaka, Pugled, Stari Breg, Stari Log in Trnovec. Uničeno je bilo tudi veliko kapel in križev. Ostale so samo župnijska cerkev v Stari Cerkvi, podružnica v Gornjih Ložinah, kapela v Slovenski vasi in še nekaj kapel po vaseh. Jeseni 2004 so vaščani Koblarjev na kraju, kjer je prej stala podružnica, postavili novo kapelo. Leta 2007 pa so vaščani Mlake sezidali kapeli na mestih prejšnjih porušenih kapel.

Zahvaljujemo se gospodu župniku Tonetu Gnidovcu za pogovor. Vabimo vas k ogledu oddaje.
 

Lokacija:
Print Friendly and PDF