Preskoči na vsebino


Pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

Na željo gledalcev oddaje Pot-i smo bili na obisku v nadškofiji Ljubljana. Za gledalce oddaje Pot-i je spregovoril ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
 


Pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik - predvajaj  (trajanje 55 minut)

 

Anton Jamnik je bil za pomožnega škofa ljubljanske nadškofije imenovan 15. novembra 2005, z odločitvijo papeža Benedikta XVI. Tri leta kasneje, septembra 2008, je postal direktor novoustanovljenega Katoliškega inštituta. Aprila lani je veliko medijsko pozornost požela Jamnikova pot v Združene države Amerike, kjer je med drugim obiskal dve ameriški lazaristični univerzi (St. John in Fordahm), ki sta podpisali sporazum z Jamnikovo slovensko katoliško univerzo v ustanavljanju.

Pišite nam še naprej tako zvesto na elektronski naslov  oddaja.pot-i@telemach.net . Vabljeni k ogledu oddaje Pot - i z škofom Jamnikom.

nadškofija LjubljanaDR. ANTON JAMNIK - BIOGRAFIJA

Anton Jamnik se je rodil 27. 7. 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo je končal leta 1976 v Grosupljem in se vpisal na gimnazijo Josipa Jurčiča v Stični, kjer je leta 1980 maturiral. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1981 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in tu diplomiral leta 1987. Nadškof dr. Alojzij Šuštar ga je po mašniškem posvečenju poslal za kaplana v Kočevje, leta 1990 pa imenoval za svojega tajnika. Pri katedri za filozofijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je nadaljeval z magistrskim študijem in leta 1993 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Sveto med transcendenco in imanenco v sodobni slovenski filozofski misli. Naslednje leto je bil izvoljen in imenovan za asistenta pri Katedri za filozofijo TF Univerze v Ljubljani. Istega leta se je preselil v Zavod sv. Stanislava, kjer je na Škofijski klasični gimnaziji poučeval verouk in nato filozofijo. Ob tem je nadaljeval svoj doktorski študij in ga zaključil z disertacijo Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma (mentor prof. dr. Anton Stres, komentorja prof. dr. Janez Juhant in dr. Cyril Barrett, Campion Hall, University of Oxford). Od leta 1997 je docent za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1996 je bil imenovan za člana Republiške kurikularne komisije za filozofijo, od januarja 2002 pa je predsednik Republiške maturitetne komisije za filozofijo.

Od leta 1995 do leta 2000 je bil odgovorni urednik revije Tretji dan. Od ustanovitve dalje (leta 1993) je bil tajnik Mešane krovne komisije Rimokatoliške Cerkve in Vlade republike Slovenije (do leta 1997). Leta 1997 je postal mladi član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu.

Julija 2000 ga je ljubljanski nadškof dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Od avtorski del je najpomembnejša knjiga, ki je leta 1998 izšla pri Novi reviji z naslovom Liberalizem in vprašanje etike. Prav tako pa je pri Novi reviji leta 2009 kot del monografije izšlo njegova razprava o komunitarizmu v odnosu do liberalizma. S področja etike in družbenih vprašanj je objavil tudi nekatere druge razprave kot npr: Trstenjakovo etično pojmovanje človeka, Med vrednotami in liberalizmom, Postmoderna etična perspektiva, Strpnost - krepost za nove čase, Evropa išče svojo dušo, Propad totalitarnih ideologij in družbeno-moralna kriza itd. Zadnja tri leta je imel predavanje na Teološkem tečaju za študente in izobražence v Ljubljani in po drugih mestih po Sloveniji; julija 2000 je imel predavanje na Evropskem srečanju katoliških pedagogov z naslovom Učitelj pred izzivi časa, dvakrat je predaval v Dragi, sodeloval je na simpoziju v Rimu itd.

Leta 2005 ga je papež Benedikt XVI imenoval za pomožnega škofa v Ljubljanski nadškofiji. Posvečen je bil januarja 2006. Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. Septembra 2008 je bil imenovan za direktorja Katoliškega inštituta, ki je pomembna stopnja pri oblikovanju Katoliške Univerze v Sloveniji. Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole, ki je začela delovati v Zavodu Svetega Stanislava in je to prva katoliška osnovna šola v Sloveniji. Zadnja leta predava po različnih univerzah po Evropi, v februarju 2008 pa je imel tudi predavanje na Harvardu o vprašnju liberalizma in etike. 1. septembra 2008 je bil ponovno imenovan za predsednika maturitetne komisije za filozofijo pri Ministrstvu za šolstvo. V zadnjem času se posebej posveča ustanavljanju Katoliške univerze. Tukaj je zelo pomembno raziskovalno delo in sodelovanje z različnimi inštituti, še posebej Studio Slovenico (dr. Arnež) in drugimi inštituti. Kot član Evropske akademije znanosti in umetnosti veliko sodeluje z različnimi ustanovami po celem svetu. V zadnjih letih je predaval v ZDA, Angliji, v Argentini in na različnih drugih univerzah, v Salzburgu kot redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. 

Lokacija:
Print Friendly and PDF