Preskoči na vsebino


Marijino svetišče Zaplaz

V oddaji Pot – i smo bili na željo gledavcev oddaje Pot – i v Marijinem svetišču v Zaplazu nad Čatežem v škofiji Novo mesto. Znamenita božjepotna cerkev Matere božje stoji na nižjem vrhu Zaplaškega hriba severozahodno od Čateža.
 


Marijino svetišče Zaplaz, duhovnik Marko Japelj - predvajaj  (trajanje 33 minut - stari arhivski posnetki.)

 

Pot do nje vodi iz vasi, kjer v vznožju hriba zidana portalna partija s kipoma Kraljice Marije in Jožefa z detetom označuje začetek ožjega romarskega območja. Začetki božje poti na Zaplazu niso povsem znani in pojasnjeni. Pričelo naj bi se z odkritjem majhnega Marijinega kipca v grmovju, na katerega je naletel neki domačin, ki je hodil na Zaplaz sekat kolje. Mož je kipec odnesel domov, toda naslednjič ga je zopet našel na Zaplazu. To naj bi se ponovilo še trikrat, zato je, misleč, da gre za čudež, postavil na Zaplazu majhno kapelo iz vejevja. Ko je možu po zaobljubi k zaplaški Materi božji čudežno ozdravela neozdravljivo bolna žena, se je vest o čudežih na Zaplazu hitro razširila.

Ker se je kapelica iz vej kmalu podrla, je ključar čateške cerkve postavil na Zaplazu lesen križ. Pred letom 1808 so nato na tem mestu postavili zidano kapelico z zvonikom, na njen oltar pa postavili podobo Matere božje z detetom. Zaradi vedno večjega števila romarjev je sklenil tedanji čateški vikar Matija Košak na Zaplazu sezidati pravo cerkev. Zidava cerkve je bila končana leta 1848. V letih 1850-1851 je slikar Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein notranjščino nove cerkve okrasil s stenskimi slikami, ki so prikazovale prizore iz Marijinega življenja. Toda cerkev je kmalu postala premajhna, zato je po letu 1866, v času župnika Jožefa Gregoriča, doživela več prezidav, ob prezbiteriju pa so pozidali dva zvonika. Vendar tudi povečana cerkev ni zadovoljevala potreb številnih romarjev. V času čateškega župnika Henrika Povšeta so leta 1906 cerkev podrli. Ohranili so le njen oltarni prostor, se pravi prezbiterij, ki so ga nekoliko povišali in obokali. Ostale dele cerkve so zgradili po načrtih ljubljanskega stavbenika Rudolfa Trea. Novo cerkev je že 14. oktobra 1917 posvetil ljubljanski škof Anton B. Jeglič, čeprav je bila gradnja popolnoma končana šele leta 1926, ko so zgradili tudi oba zvonika.

OGLEDI: Obiskovalci si lahko notranjščini cerkva ogledajo po predhodni najavi v Župnijskem uradu Čatež-Zaplaz, tel.: 07 348 90 14. Vabljeni tudi vi, da poromate v to lepo Marijino svetišče.

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF