ROŽNI VENECMolitev rožnega venca je sestavljena iz štirih delov: veselega, svetlega, žalostnega in častitljivega dela. Vsak del je sestavljen iz petih desetk. Desetko molimo: Oče naš, deset Zdravih Marij (za katero povemo skrivnost desetke) in Slavo Očetu. Za vsako Zdravo Marijo izrečemo skrivnost, o kateri razmišljamo, ko molimo – torej dvajset odločilnih trenutkov v Jezusovem in Marijinem življenju, ki so pot človeškega odrešenja.           Zaželjeno je, da bi vsak kristjan zmolil vsak dan cel rožni venec, če pa to ni mogoče pa vsaj del rožnega venca: v ponedeljek in soboto VESELI DEL v četrtek SVETLI DEL v torek in petek ŽALOSTNI DEL v sredo in nedeljo ČASTITLJIVI DEL Molitev iz cerkve posvečene Marijinemu Brezmadežnemu srcu ( Fatimski Mariji) - župnija Kisovec   Vsi 4 deli rožnega venca avdio - za poslušanje kliknite na link spodaj. Častitlivi del rožnega venca Svetli del rožnega venca Veseli del rožnega venca Žalostni del rožnega venca Veseli del rožnega venca molijo župljani župnije Turnišče. Svetli del rožnega venca molijo župljani župnije Turnišče. Žalostni del rožnega venca molijo župljani župnije Turnišče Častitljivi del rožnega venca molijo župljani župnije Turnišče.   Raužni venec - Veseli tau - Veseli del rožnega venca v prekmurskem narečju ( za ogled molitve rožnega venca kliknite prosim na napis) Raužni venec - Svetli tau - Svetli del rožnega venca v prekmurskem narečju. ( za ogled molitve rožnega venca kliknite prosim na napis) Raužni venec - Žalostni tau - Žalostni del rožnega venca v prekmurskem narečju ( za ogled molitve rožnega venca kliknite prosim na napis) Raužni venec - Odičeni tau - Častitlivi del rožnega venca v prekmurskem narečju ( za ogled molitve rožnega venca kliknite prosim na napis) Štacija - ( za ogled molitve križevega pota v prekmurskem narečju kliknite prosim na napis) Veseli del, Svetli del, Žalostni del in Častitlivi del rožnega venca molijo župljani župnije Turnišče. ( za molitev kliknite na napis)   Slava očetu in sinu, 7 očenašov, 7 zdravih Marij moli g.duhovnik Janez Mrak 7 x verovanje                  Molitev za kanonizacijo blažega škofa Slomška Molitev za kanonizacijo bl. Alojzija Stepinca Stepinac Molitva za proglašenje svetosti bl.kardinala Stepinca svečenika včl.Ivan Vuček - križev pot Molitev k blaženim Drinskim mučenkam Krizev pot na čast Jezusovemu Srcu, zmoljen v cerkvi Marijinega brezmadeznega Srca v Kisovcu Binkoštna devetdnevnica k Sv.duhu Posvetitev Jezusovem srcu ( za poslušanje kliknite na napis) Posvetitev Marijinemu  brezmadežnemu srcu ( za poslušanje kliknite na napis) ( za poslušanje molitve kliknite na napis) Kako moliti Rožni venec? Molitev rožnega venca začnemo tako, da, ko se pokrižamo, izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nato zmolimo: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov,  naše vstajenje in večno življenje. Amen. Nato zmolimo: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Nato molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija. Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus (prošnja aliskrivnost). Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Nato zmolimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota) Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 1. ki nam poživi vero. 2. ki nam utrdi upanje. 3. ki nam vžgi ljubezen. Slava Očetu. Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 3. ki si ga Devica rodila. 4. ki si ga Devica v templju darovala. 5. ki si ga Devica v templju našla. 2. SVETLI DEL (četrtek) Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 1. ki nam daj duha pokorščine. 2. ki nam daj srečo uboštva. 3. ki nam podeli milost čistosti. Slava Očetu. Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 1. Ki je bil krščen v reki Jordan. 2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. 3. Ki je oznanjal božje kraljestvo. 4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo. 5. Ki je postavil sveto evharistijo. 3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek) Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 1. ki nam utrdi spomin. 2. ki nam razsvetli pamet. 3. ki nam omeči voljo. Slava Očetu. Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 1. ki je za nas krvavi pot potil. 2. ki je za nas bičan bil. 3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 4. ki je za nas težki križ nesel. 5. ki je za nas križan bil. 4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja) Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 1. ki nam vodi naše misli. 2. ki nam vodi naše besede. 3. ki nam vodi naša dejanja. Slava Očetu. Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 1. ki je od mrtvih vstal. 2. ki je v nebesa šel. 3. ki je Svetega Duha poslal. 4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Po vsakem delu lahko dodamo še desetko za duše v vicah s skrivnostjo: ki se naj usmili vernih duš v vicah. Po vsaki desetki (Zdrava Marija) za Slava Očetu lahko dodamo še: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. (Fatimska molitev) Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molitve za vsaki dan in vaše potrebe Molitev za rešitev pred vsemi sevi Covid 19 Molitev za našo  domovino lepo Slovenijo Angelski rožni venec Mol. 1' 14''Različne mol.,kesanje,duh.obh. Mol. k sv.križu Ljubezni iz Dozuleja Rož.venec k Jezusovim sv. solzam Rožni venec Bogu očetu Rožni venec Jezusovih ran Rožni venec križevega pota Rožni venec Marijinih krvavih solz Rožni venec preskrbe Rožni venec sanctus Sv duh in duše v vicah molitev Sv Jožef in svetniki molitve 4-mol.Evh.č; za umirajoče; Zaznamuj;Lehitiel Naj nam vsem molitev postane sreča.https://poti.rkc.si/index.php/content/display/396